Proizvodi
Robna marka

HACCP

Šta je HASAP (HACCP)?

       HACCP je skraćenica od Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik znači Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke. Predstavlja logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućava:

  • Identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog, hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda uključujući sve međuprocese i distribuciju;

  • Određivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu;

  • Sigurnost da će te mere biti uspešno i na delotvoran način sprovedene.

    Za razliku od kontrole gotovih proizvoda na kraju proizvodnog procesa, HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje. Razvija se posebno za svaki proizvod/grupu proizvoda ili proces, i treba da se definiše i uspostavi tako da odgovara specifičnim uslovima proizvodnje i distribucije svakog proizvoda posebno.

      Definisan u najkraćem, HACCP je sistem koji se može upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira namirnicu, u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.

       Vodi poreklo od Pillsbury Company koja je radila za NASU i laboratorije američke vojske. Bio je zasnovan na inženjerskom principu analize greške, načina i efekta u bilo kojoj fazi procesa i postavljanjem efektivnih kontrolnih mehanizama. Sprovođen je u cilju mikrobiološke bezbednosti hrane u ranim fazama kosmičkih istraživanja SAD-a, kako bi se svela na minimum verovatnoća trovanja hranom u svemiru.

        Sistem je prihvaćen sedamdesetih godina i od tada je međunarodno priznat kao HACCP sistem za proizvodnju bezbedne hrane. Priznat je i od Svetske zdravstvene organizacije (WHO), kao najefikasnije sredstvo u kontroli bolesti izazvanih hranom. HACCP sistem danas postaje uslov i legitimacija za međunarodnu trgovinu hranom, a u većini evropskih zemalja je zakonski uslovljen. Što se tiče stanja u Srbiji, iako su prednosti HACCP sistema još uvek nedovoljno poznate većini privrednih preduzeća, pozitivna je činjenica da zainteresovanost i tendencija za njegovim uvođenjem beleže blagi porast. Implementacija HACCP sistema je trenutno jedan od osnovnih preduslova za izvoz naših proizvoda i osvajanje evropskog tržišta istim.

 

HACCP i domaći zakonski propisi  

Zakon o bezbednosti hrane je usvojen i objavljen u Službenom glasniku broj 41-09 od dana 29.05.2009.godine. Kompletan tekst Zakona možete pronaći na zvaničnoj web strani Narodne Skupštine Republike Srbije, a možete ga preuzeti i ovde.


 

"... Član 47.

 

Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)..."

Zakon o bezbednosti hrane, Sl.g. R.Srbije br. 41-09, 29.05.2009.g.


 

"Svi učesnici u lancu proizvodnje, prerade i prometa hrane, prema Zakonu o bezbednosti hrane koji je donet 2009. godine, dužni su da od 11. juna 2011. godine uspostave sistem osiguranja bezbednosti namirnica (HASAP)."

 

 Jasmina Vladić, inspektor za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla, Ministarstvo poljoprivrede i trgovine RS

(Beta, 17.04.2011.g.)


"Od 11. juna uvođenje HACCP standarda bezbednosti biće zakonska obaveza svih proizvođača i trgovaca hranom. Predstavnik Centra za ispitivanje namirnica Srbije Milan Simić kaže da neće biti odlaganje roka uvođenja tog standarda, koji je predviđen Zakonom o bezbednosti hrane."

(Tanjug, 31.03.2011.g.)


 

HASAP i noževi (pravila i zabluda)

        Svaki privredni subjekt koji želi da poseduje HASAP (HACCP sertifikat - inače obavezan i u Srbiji), a u nekom delu svoje delatnosti u oblasti prerade hrane koristi noževe, mora da se pridržava sledećih pravila:

  1. zabranjena je upotreba noževa sa drvenom drškom (zbog nemogućnosti efikasne dezinfekcije - sterilizacije);
  2. zabranjena je upotreba noževa na rasklapanje (zbog mogućnosti odvajanja pojedinih delova i rizika da se isti nađu u proizvodu);
  3. zabranjuje se upotreba noževa sa tankim i savitljivim sečivom koje se lako lomi (zbog mogućnosti da se metalni delići sečiva nađu u proizvodu i ugroze zdravlje krajnjeg potrošača);
  4. zabranjuje se upotreba istih noževa za obradu živinskog i drugog mesa, sečenje termički obrađenog i svežeg mesa, različitih linija klanja, itd. (zbog mogućnosti unakrsne kontaminacije).
         Najlakši način primene i kontrole poštovanja poslednje pomenutog uslova je upotreba noževa sa drškama različitih boja. Tako na primer, korisnik može internim pravilnikom odrediti da će recimo sveže meso obrađivati noževima plave boje drške a termički obrađeno crvene boje drške. Ili, živinu će obrađivati zelenim noževima, svinjetinu žutim, itd.
 
        Pojedini proizvođači noževa su pokušali da na neki način standardizuju i povežu boje drški noževa sa konkretnom upotrebom. Recimo, nepisano pravilo koje je istovremeno velika zabluda, je da se meso obrađuje noževima crvene boje, živina žutim noževima, riba plavim, i slično.
 
       Kao što smo rekli, svako pravno lice samostalno određuje konkretno mesto upotrebe noževa i to svojim internim pravilnikom.
 

MESSAR noževi su u potpunosti u skladu sa HASAP standardom i u ponudi su u različitim bojama drški.

 

Moja Korpa
Vaša korpa je još uvek prazna...
Poruči odmah!
Prikaži / Sakrij
ukupno:  0,00 din
*** Da li znate da ne plaćate troškove otpreme robe ako je vrednost poručene robe veća od 5.000,00 din ?